Hundpensionatet

med det extra

stora hjärtat

 

logo_white

För bokning kontakta oss på 0707601487. Skicka ett sms eller tala in ett meddelande så återkommer vi så snart vi kan.
Kunder som regelbundet lämnar på sin hund på dagis hos oss prioriteras vid bokning av pensionatsvistelse. Det gör att det periodvis är fullbokat mycket långt i förväg. Skollovsperioder i synnerhet.

Tillstånd, Säkerhet & Försäkring...
Vi tänker på allt för att ge er vän en trygg vistelse

Det finns ett regelverk även för hundpensionat och självklart följer vi den
standard som Länsstyrelsen och Jordbruksverket kräver!

Säkerhet

Vi arbetar löpande med säkerheten för din hund. Din hund ska ha en säker vistelse hos oss, vi bortser inte från risker, dessutom finns det krav från myndighet på detta. Att tänka säkerheten är viktigt för oss.

 

Hundar är nyckfulla och extremt påhittiga, det är en del av ingredienserna till att de är speciella. Vi finner utspelen komiska och skrattar åt det. Denna nyckfullhet kan dock resultera i ökade risker i hemmet, under promenaden, på jakt eller på pensionat. Nollvisionen om risk är inte uppnåelig men man bör analysera momenten med alla typer av individer inblandade. Det görs löpande på Tingeling. Man ska kunna känna sig helt trygg som hundägare när hunden är på pensionat.

 

Vad är då risk på ett hundpensionat?

Det är givetvis att hunden kan bli skadad inom anläggningen, vad finns det för risker här – identifiera och åtgärda löpande.

 

Hundar som vill ta sig ut, hur och var är risken som störst?

Identifiera och åtgärda! I det här fallet ska man också titta på vad konsekvensen kan bli om hunden kommer ut. Finns det stora vägar där hunden kan råka illa ut, vatten eller annat farligt.
Det ställer ökade krav på hinder.

 

Tingeling har investerat stora belopp i dubbla staket, grävhinder och annat för att det ska vara svårt för hundarna att ta sig ut ur anläggningen. Vi ser över detta regelbundet. Hundar är dyrbara och under senare år har stölder av husdjur ökat. På Tingeling är det svårt att ta sig in utan att bli ”utskälld”, många hundar har vaktinstinkt, inte minst Tingelings egna. För bättre uppsyn under den mörkare delen av året har det också installerats belysning i de stora rasthagarna och på andra platser i anläggningen.

 

Att hundar markerar rang och styrka händer ibland men ofta är förloppet kort och statusen ihågkommen för evigt. Detta är fullt naturligt. Vi övervakar dock alla möten mellan våra hundar, och tar inga risker.

– Vi skulle aldrig kunna hysa hundar som har ett aggressivt beteende.

 

Det skulle sabotera hela vår modell och risken för skador bli alltför okontrollerbar, säger Horst Förster på Tingeling.

– Många av våra kunder lämnar sin hund till oss för att de ska resa i sitt arbete eller på semester. De ska då veta att vi har god hand om deras hund och att säkerheten är hög.

hund4

 

Försäkring

Hundpensionat har naturligtvis även en ansvarsförsäkring som är särskilt anpassad efter vår verksamhet. Vi är kollektivavtalsanslutna och arbetar uteslutande med hundutbildad personal för att öka din trygghet.

 

 

Krav på tillstånd

Att driva ett hundpensionat kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Givetvis har Hundpensionat Tingeling ett sådant tillstånd. Uppfödning eller kennelverksamhet, yrkesmässig förvaring samt
utfodring av hundar kräver detta tillstånd.

För hundpensionat finns också specifika krav vad gäller lokalernas utformning. Samt antalet anstälda som är fördelade på hundarna.

 

  • Tingeling har ett sådant tillstånd med nr 282-2863-2011.
  • Detta är ett tillstånd som beviljar Ulrika Förster att bedriva yrkesmässig hundverksamhet. I ett utdrag ur Länsstyrelsens utlåtande kan läsas:”Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga från djurskyddssynpunkt. Länsstyrelsen bedömer att kraven i 16 § djurskyddslagen är uppfyllda och att Ulrika Förster är lämplig att bedriva verksamheten.De anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas bedöms lämpliga från djurskyddssynpunkt. Tillstånd med angivna villkor kan därför meddelas”.